Kiến trúc thiết kế tầng 8 toà 29T-A Imperia Garden

- Tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden bao gồm 16 căn hộ thiết kế từ 2 - 4 ngủ diện tích từ 64.9 m2 - 166.9 m2


Mặt bằng tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Thiết kế chi tiết các căn hộ tầng 8 toà 29T-A chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

1. Căn hộ CH-01 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-01 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 97.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1 và Logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) và 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Đông Bắc và Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-01 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-01 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

2. Căn hộ CH-02 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-02 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 91.4 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Nam
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Đông Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Thiết kế căn hộ CH-02 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-02 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

3. Căn hộ CH-03 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-03 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 73.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Thiết kế căn hộ CH-03 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-03 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

4. Căn hộ CH-04 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-04 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 110.5 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-04 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-04 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

5. Căn hộ CH-05C Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-05C chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và 2 lô gia + Sân vườn diện tích 166.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3, 4 hướng Đông Bắc
- Logia 3 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam view Sân vườn
- Sân vườn nằm ở phía Đông Nam của căn hộ CH-05C


Thiết kế căn hộ CH-05C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-05C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

6. Căn hộ CH-06C Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-06C chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + Sân vườn diện tích 94.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 hướng Đông Nam view Sân vườn
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam
- Sân vườn nằm ở phía Đông Nam của căn hộ CH-06C


Thiết kế căn hộ CH-06C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-06C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

7. Căn hộ CH-07C Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-07C chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + Sân vườn diện tích 94.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 hướng Đông Nam view Sân vườn
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc
- Sân vườn nằm ở phía Đông Nam của căn hộ CH-07C


Thiết kế căn hộ CH-07C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-07C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

8. Căn hộ CH-08C Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-08C chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và 2 lô gia + Sân vườn diện tích 166.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3, 4 hướng Tây Nam
- Logia 3 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam view Sân vườn
- Sân vườn nằm ở phía Đông Nam của căn hộ CH-08C


Thiết kế căn hộ CH-08C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-08C tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

9. Căn hộ CH-09 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-09 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 110.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-09 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-09 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

10. Căn hộ CH-10 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-10 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 73.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-10 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-10 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

11. Căn hộ CH-11 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-11 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 69.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam


Thiết kế căn hộ CH-11 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-11 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

12. Căn hộ CH-12 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-12 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 78.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Tây Nam
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Thiết kế căn hộ CH-12 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-12 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

13. Căn hộ CH-13 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-13 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 97.1 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master), phòng ngủ 2 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Tây Bắc và Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-13 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-13 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

14. Căn hộ CH-14 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-14 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 70.7 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-14 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-14 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

15. Căn hộ CH-15 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-15 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 66.1 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Thiết kế căn hộ CH-15 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-15 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

16. Căn hộ CH-16 Imperia Garden tầng 8 toà 29T-A

Căn hộ CH-16 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 65 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-16 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-16 tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top