Kiến trúc thiết kế tầng 3 -7 toà 29T-A Imperia Garden

- Tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden bao gồm 13 căn hộ thiết kế từ 2 - 3 ngủ diện tích từ 64.9 m2 - 115.7 m2

Mặt bằng tầng 8 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Thiết kế chi tiết các căn hộ tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

1. Căn hộ CH-01A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-1A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 96.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1 và Logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) và 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Đông Bắc và Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-01A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-01A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

2. Căn hộ CH-02A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-2A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 90.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Nam
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Đông Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Thiết kế căn hộ CH-02A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-02A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

3. Căn hộ CH-03A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-3A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 73.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Thiết kế căn hộ CH-03A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-03A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

4. Căn hộ CH-04A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-04A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 115.7 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-04A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-04A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

5. Căn hộ CH-08A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-08A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 lô gia diện tích 69.2 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-08A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-08A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

6. Căn hộ CH-09A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-09A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 115.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-09A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-09A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

7. Căn hộ CH-10A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-10A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 73.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-10A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-10A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

8. Căn hộ CH-11A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-11A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 69.1 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam


Thiết kế căn hộ CH-11A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-11A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

9. Căn hộ CH-12A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-12A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 78.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Tây Nam
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Thiết kế căn hộ CH-12A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-12A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

10. Căn hộ CH-13A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-13A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 96.5 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master), phòng ngủ 2 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Tây Bắc và Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-13A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-13A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

11. Căn hộ CH-14A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-14A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 70.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Thiết kế căn hộ CH-14A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-14A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

12. Căn hộ CH-15A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-15A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 66 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Thiết kế căn hộ CH-15A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-15A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

13. Căn hộ CH-16A Imperia Garden tầng 3 - 7 toà 29T-A

Căn hộ CH-16A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 64.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Thiết kế căn hộ CH-16A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-16A tầng 3 - 7 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top