Kiến trúc thiết kế tầng 29 (Penthouse) toà 29T-A Imperia Garden

- Tầng 29 toà 29T-A chung cư Imperia Garden bao gồm 8 căn hộ thiết kế từ 3 - 4 ngủ diện tích từ 151.1 m2 - 244.9 m2


Mặt bằng tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Thiết kế chi tiết các căn hộ tầng 29 (Penthouse) toà 29T-A chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

1. Căn hộ PH-01 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-01 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, Logia nàm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 168.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 có logia bên ngoài hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 4 (Master)
- Phòng ngủ 3 nằm ở vị trí góc Đông Bắc & Tây Bắc có ban công kéo dài phía bên ngoài


Thiết kế căn hộ PH-01 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-01 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

2. Căn hộ PH-02 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-02 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ  + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 151.1 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Ban công logia hướng Đông Bắc và Đông Nam


Thiết kế căn hộ PH-02 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia GardenMặt bằng 3D căn hộ PH-01 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

3. Căn hộ PH-03 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-03 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ  + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 151.1 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Ban công logia hướng Đông Bắc và Tây Bắc


Thiết kế căn hộ PH-03 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-03 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

4. Căn hộ PH-04 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-04 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 168.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Ban công logia hướng Đông Nam và Đông Bắc


Thiết kế căn hộ PH-04 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-04 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

5. Căn hộ PH-05 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-05 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 168.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Ban công logia hướng Đông Nam và Tây Nam


Thiết kế căn hộ PH-05 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-05 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

6. Căn hộ PH-06 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-06 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 151.1 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Ban công logia hướng Tây Bắc và Tây Nam


Thiết kế căn hộ PH-06 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-06 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

7. Căn hộ PH-07 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-07 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 3 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 225.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Ban công logia hướng Đông Nam và Tây Nam


Thiết kế căn hộ PH-07 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-07 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

8. Căn hộ PH-07 Imperia Garden tầng 29-Penthouse toà 29T-A

Căn hộ PH-08 chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 3 phòng vệ sinh, Logia chạy dọc phía bên ngoài mặt thoáng của căn hộ diện tích 244.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Ban công logia hướng Tây Bắc và Tây Nam


Thiết kế căn hộ PH-08 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ PH-08 tầng 29 Penthouse toà 29T-A chung cư Imperia Garden

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top