Kiến trúc thiết kế tầng 2 toà 29T-A Imperia Garden

- Tầng 2 toà 29T-A chung cư Imperia bao gồm 12 căn hộ thiết kế từ 2 - 3 ngủ diện tích từ 64.9 m2 - 133.3 m2


Mặt bằng tầng 2 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Thiết kế chi tiết các căn hộ tầng 2 toà 29T-A chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

1. Căn hộ CH-1A Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-1A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 96.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1 và Logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) và 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Đông Bắc và Tây Bắc


Căn hộ CH-1A diện tích 96.8 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-1A tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

2. Căn hộ CH-2B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-2B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 106.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Nam
- Logia 1 và Logia 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Đông Bắc
- Sân vườn ở phía Đông Nam căn hộ hướng mặt thoáng ra ngoài Đông Bắc


Căn hộ CH-2B diện tích 106.8 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-02B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

3. Căn hộ CH-3B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-3B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 97 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1, 2 hướng Đông Bắc nhìn ra Sân Vườn
- Sân vườn nằm ở phía Đông Bắc căn hộ - mặt thoáng hướng Đông Bắc


Căn hộ CH-3B diện tích 97 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-03B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

4. Căn hộ CH-4B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-4B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 133.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1 hướng Đông Bắc
- Logia 2 hướng Đông Bắc ra sân vườn
- Phòng ngủ 1 (Master) nhìn ra Logia 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc nhìn ra Sân Vườn
- Cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Đông Bắc
- Sân vườn nằm ở phía Tây Bắc căn hộ có mặt thoáng hướng Đông Bắc


Căn hộ CH-4B diện tích 133.3 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-04B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

5. Căn hộ CH-9B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-9B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 133.3 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1 hướng Tây Nam
- Logia 2 hướng Tây Nam view Sân vườn
- Phòng ngủ 1 (Master) nhìn ra Logia 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc ra Sân Vườn
- Cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Tây Nam
- Sân vườn nằm ở phía Tây Bắc căn hộ có mặt thoáng hướng Tây Nam


Căn hộ CH-9B diện tích 133.3 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-09B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

6. Căn hộ CH-10B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-10B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 97 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1, 2 hướng Tây Nam nhìn ra Sân Vườn
- Sân vườn nằm ở phía Tây Nam căn hộ - mặt thoáng hướng Tây Nam


Căn hộ CH-10B diện tích 97 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-10B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

7. Căn hộ CH-11B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-11B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + Sân vườn diện tích 98.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1, 2 hướng Đông Nam nhìn ra Sân Vườn
- Sân vườn nằm ở phía Đông Nam căn hộ - mặt thoáng hướng Tây Nam


Căn hộ CH-11B diện tích 98.6 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-11B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

8. Căn hộ CH-12A Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-12A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 78.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Tây Nam
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Căn hộ CH-12A diện tích 78.6 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-12A tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

9. Căn hộ CH-13A Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-13A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 96.5 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master), phòng ngủ 2 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Tây Bắc và Tây Nam


Căn hộ CH-13A diện tích 96.5 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-13A tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

10. Căn hộ CH-14B Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-14B chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 72.4 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Căn hộ CH-14B diện tích 72.4 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-14B tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

11. Căn hộ CH-15A Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-15A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 66 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Căn hộ CH-15A diện tích 66 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-15A tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

12. Căn hộ CH-16A Imperia Garden tầng 2 toà 29T-A

Căn hộ CH-16A chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 64.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Căn hộ CH-16A diện tích 64.9 m2 chung cư Imperia Garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-16A tầng 2 tòa 29T-A chung cư Imperia Garden

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top