Kiến trúc thiết kế tầng 19 - 28 toà 29T-A Imperia Garden

- Tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia Garden bao gồm 16 căn hộ thiết kế từ 2 - 4 ngủ diện tích từ 64.9 m2 - 166.9 m2


Mặt bằng tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Thiết kế chi tiết các căn hộ tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

1. Căn hộ CH-01E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-01E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 98 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1 và Logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) và 2 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Đông Bắc và Tây Bắc


Căn hộ CH-01E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-01E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

3. Căn hộ CH-02E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-02E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 91.6 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Nam
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Đông Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Căn hộ CH-02E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-02E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

3. Căn hộ CH-03E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-03E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 73.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Căn hộ CH-03E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-03E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

4. Căn hộ CH-04E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-04E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 110.7 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Đông Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Căn hộ CH-04E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-04E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

5. Căn hộ CH-05E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-05E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 120.5 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3, 4 hướng Đông Bắc
- Logia 3 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam


Căn hộ CH-05E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-05E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

6. Căn hộ CH-06E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-06E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 66.2 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 hướng Đông Nam
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Căn hộ CH-06E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-06E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

7. Căn hộ CH-07E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-07E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 66.2 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 hướng Đông Nam
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Căn hộ CH-07E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-07E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

8. Căn hộ CH-08E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A
Căn hộ CH-08E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 120.5 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3, 4 hướng Tây Nam
- Logia 3 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam


Căn hộ CH-08E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-08E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

9. Căn hộ CH-09E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-09E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia + sân vườn diện tích 110.7 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 3 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Căn hộ CH-09E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-09E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

10. Căn hộ CH-10E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-10E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 73.9 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Căn hộ CH-10E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-10E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

11. Căn hộ CH-11E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-11E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 69.4 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Tây Bắc
- Logia 1, Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Nam


Căn hộ CH-11E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-11E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

12. Căn hộ CH-12E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-12E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 78.8 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, cửa sổ phòng ngủ 2 và 3 hướng Tây Nam
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Đông Nam


Căn hộ CH-12E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-12E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

13. Căn hộ CH-13E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-13E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 97.4 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1, logia 2 hướng Tây Bắc
- Cửa sổ phòng ngủ 1 (Master), phòng ngủ 2 hướng Tây Nam
- Cửa sổ phòng ngủ 3 góc Tây Bắc và Tây Nam


Căn hộ CH-13E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-13E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

14. Căn hộ CH-14E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-14E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 71 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Nam
- Logia 1, logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Bắc


Căn hộ CH-14E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-14E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

15. Căn hộ CH-15E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-15E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 66.2 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Đông Bắc


Căn hộ CH-15E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-15E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

16. Căn hộ CH-16E Imperia Garden tầng 19 - 28 toà 29T-A

Căn hộ CH-16E chung cư Imperia Garden được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 lô gia diện tích 65.2 m2 trong đó
- Cửa chính hướng Đông Bắc
- Logia 1 và cửa sổ phòng ngủ 1 (Master) hướng Tây Bắc
- Logia 2 và cửa sổ phòng ngủ 2 hướng Tây Nam


Căn hộ CH-16E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

Mặt bằng 3D căn hộ CH-16E tầng 19 - 28 toà 29T-A chung cư Imperia garden

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top