Mặt bằng tổng thể dự án Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng


Mặt bằng tầng căn hộ điển hình khu A chung cư Imperia GardenSơ đồ mặt bằng chi tiết thiết kế căn hộ 203 Nguyễn Huy Tưởng


Căn hộ CH-01 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-02 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-03 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-04 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-05 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-06 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-07 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-08 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-09 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-10 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-11 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-12 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-13 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-14 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-15 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

Căn hộ CH-16 toà 29T-A chung cư Imperia Garden

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top